Akcia pre tento mesiac


Účet


Po prihlásení získate prehľad o Vašich bodoch.

Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Ako zbierať body


Každý držiteľ vernostnej klubovej karty získa za každý zaplatený nákup náhradných dielov, olejov a mazív, či už hotovostný alebo fakturovaný, počet bodov. Za každých 10,- EUR nákupu bez DPH získava člen 1 bod. Minimálna hodnota nákupu na získanie bodov je 10,- EUR bez DPH. Aktuálny stav bodov si každý člen môže overiť po prihlásení sa alebo telefonicky na čísle 051/7748238.

O vernostnom programe


Členstvo v klube AGROKOM

Vernostný program AGROKOM klub je vytvorený a poskytovaný firmou AGROKOM – PLUS, so sídlom Pod Hrádkom 30, 080 05 Prešov, pre zákazníkov uskutočňujúcich pravidelný nákup tovaru poskytovaného firmou Agrokom-Plus.

Členom klubu sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je zástupcom právnickej osoby (družstva, s.r.o., a.s., SHR) alebo fyzickej osoby s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá splní všetky podmienky pre vstup do AGROKOM klubu. Každému členovi môže byť vydaná iba jedna klubová karta. Členstvo je bezplatné a na dobu neurčitú.

Jedinou povinnosťou členov klubu AGROKOM je, vo vlastnom záujme nezabudnúť pri každom nákupe náhradných dielov, olejov a mazív pripomenúť, naším kolegom číslo svojej vernostnej karty. Bez tohto čísla nie je možné body pripísať.

Podmienky pre vstup do klubu

Členom AGROKOM klubu sa môže stať zástupca právnickej alebo fyzickej osoby, ktorý v jej mene uskutoční jednorazový počiatočný nákup (hotovostný alebo fakturovaný) v minimálnej hodnote 20,- EUR bez DPH. Zákazník sa stáva členom po správnom vyplnení tlačeného registračného formulára a svojím podpisom potvrdí svoj súhlas so všetkými pravidlami AGROKOM klubu.

Registrácia do klubu

Zákazník bude registrovaný do AGROKOM klubu ak odovzdá zamestnancovi Agrokom-Plus alebo zašle poštou na adresu Agrokom-Plus čitateľne a správne vyplnený tlačený registračný formulár. Každému zaregistrovanému členovi klubu bude pridelené ID číslo a vernostná klubová karta.

Zánik členstva v AGROKOM klube

  • člen klubu úmyselne uviedol nesprávne alebo nekompletné údaje pri registrácii,
  • člen klubu zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje,
  • na žiadosť člena klubu,
  • zánikom AGROKOM klubu.